CSG expertisecentrum

Wat doet het CSG Expertisecentrum?

Wanneer extra ondersteuning nodig is binnen een CSG-vestiging, dan wordt de expertise van het CSG Expertisecentrum ingeschakeld. Vanuit het CSG Expertisecentrum kunnen alle vestigingen van de CSG rekenen op ondersteuning van leerlingen die een arrangement hebben dat door het Samenwerkingsverband is verstrekt. Wat de CSG-vestigingen aan ondersteuning bieden staat in hun vestigingseigen ondersteuningsprofiel.


Wie zitten er in het CSG Expertisecentrum?

Binnen het CSG Expertisecentrum zijn verschillende experts werkzaam: orthopedagogen, dyslexiespecialisten/logopedisten, ambulant begeleiders en onderwijsassistenten. Zij leveren in overleg met de ondersteuningscoördinatoren van de vestiging en de vestigingsleiding hun bijdrage aan de specifieke ondersteuning per vestiging. De CSG wil op deze wijze een adequate bijdrage leveren aan de ondersteuningsbehoefte van onze vestigingen in het algemeen en de ondersteuning van arrangementleerlingen in het bijzonder.