Schoolarts

Thuisblijven omdat een leerling ziek is kan voorkomen. Als een leerling met regelmaat ziek wordt gemeld of meer dan 10 schooldagen achtereen ziekgemeld is, is de school wettelijk verplicht de schoolarts in te schakelen.
De inzet van de schoolarts is afhankelijk van de situatie. Ook wordt gekeken welke hulpverlening er al geboden wordt. In de meeste gevallen wordt een leerling op het spreekuur gezet en mogen de ouders hierbij aanwezig zijn om hun kind te ondersteunen of nadere toelichting te geven.
Bovenstaande geldt ook wanneer er sprake is van zorgelijk ziekteverzuim.

Zorgelijk ziekteverzuim is:

  • Langdurig ( ziekte) verzuim: meer dan twee weken aaneengesloten (dus op de 11e aaneengesloten verzuimdag).
  • Frequent (ziekte) verzuim: meer dan tweemaal in 4 aaneengesloten weken één dag of meer.
  • Signaalverzuim: ook wel ‘bijzondere gevallen’ hier gaat het om een hoog totaal verzuim óf een verzuim volgens een ‘vast patroon’ bv altijd hetzelfde vak of dezelfde dag verzuimen i.v.m. ziekte.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.