Belangrijke downloads

01-11-2016

Examenreglement CSG cursusjaar 2017-2018

Bij ons op school kun je een diploma halen voor vmbo bb, kb en tl. Vmbo-tl kun je bij ons alleen doen als je les krijgt op het vmbo Facet. Vmbo bb en kb kan in alle afdelingen (vmbo, vmbo met ondersteuning en vmbo Facet).
We volgen voor het examen een examenreglement. Dit examenreglement kun je hier downloaden.

Download

Pta klas 3 VMBO-BB-KB cursusjaar 2016-2017

We volgen voor het examen een examenreglement en een PTA-programma (Programma Toetsing en Afsluiting). Je kunt hier het pta programmaboekje voor klas 3 VMBO-BB-KB downloaden.

Download

Pta klas 3 VMBO-TL cursusjaar 2016-2017

We volgen voor het examen een examenreglement en een PTA-programma (Programma Toetsing en Afsluiting). Je kunt hier het pta programmaboekje voor klas 3 VMBO-TL downloaden.

Download

Pta klas 4 VMBO-TL cursusjaar 2016-2017

We volgen voor het examen een examenreglement en een PTA-programma (Programma Toetsing en Afsluiting). Je kunt hier het pta programmaboekje voor klas 4 VMBO-TL downloaden.

Download
16-11-2017

Pestprotocol

We spreken van pestgedrag als een leerling regelmatig en systematisch bedreigd en geïntimideerd wordt. Pesten is een vorm van geweld en daarmee grensoverschrijdend en bedreigend. Alle medewerkers (o.a. mentoren, lesgevende docenten, conciërges) dienen oog te hebben voor signalen die leerlingen afgeven. Het door de csg Diamantlaan gehanteerde pestprotocol kunt u hier downloaden.

Download

Meer downloads

9 april 2018

CSG Selion overgangsnormen 2018-2019

25 januari 2018

Procedure intake CSG Selion

28 november 2017

ondersteuningsprofiel CSG Selion

10 november 2017

Aanmeldingsformulier 2018 – 2019 brugklas

Aanmeldingsformulier 2018 – 2019 klas 2 en hoger

1 2