Belangrijke downloads

16-11-2017

Pestprotocol

We spreken van pestgedrag als een leerling regelmatig en systematisch bedreigd en geïntimideerd wordt. Pesten is een vorm van geweld en daarmee grensoverschrijdend en bedreigend. Alle medewerkers (o.a. mentoren, lesgevende docenten, conciërges) dienen oog te hebben voor signalen die leerlingen afgeven. Het door de csg Diamantlaan gehanteerde pestprotocol kunt u hier downloaden.

Download

Meer downloads

2 november 2018

CSG-Examenreglement-2018-2019 definitief

PROGRAMMA PTA TL klas 4 2017 -2019

PROGRAMMA PTA klas 3 en 4 KBL en BBL 2018 – 2020

PROGRAMMA PTA klas 4 KBL en BBL 2017-2019

PROGRAMMA PTA TL klas 3 en 4 2018 – 2020

1 2 3 4