Profielen

Aan het eind van leerjaar 2 maakt iedere leerling een keuze voor een profiel. Bij ons op school kunnen leerlingen een keuze maken uit 4 verschillende profielen:

  • Bouwen, wonen en Interieur (BWI)
  • Economie & Ondernemen (EO)
  • Produceren, installeren en energie (PIE)
  • Zorg & Welzijn (ZW). Hier kan ook, door het kiezen van bepaalde keuzevakken gekozen worden voor onderdelen uit Horeca, Brood en Recreatie (HBR)

De vier onderdelen sluit je af in het Centraal Schriftelijk PraktijkExamen (CSPE) aan het eind van leerjaar 4.

 

Profielgerichte vakken

Bij ieder profiel horen nog twee verplichte theoretische vakken.

Bij BWI / PIE zijn verplicht : wiskunde en nask1.

Bij EO zijn verplicht : economie en wiskunde.

Bij ZW zijn verplicht : biologie en wiskunde.

 

De beroepsgerichte keuzevakken

Naast de keuze voor het profiel, de beroepsgerichte profielvakken (veelal dus verplicht) heb je de mogelijkheid om uit een aantal keuzevakken er vier te kiezen. Je kunt alleen een keuze maken uit vakken die op hetzelfde plein worden aangeboden.

Dus als je kiest voor PIE, dan kun je een keuzevak kiezen uit de lijst van PIE of een profielvak van BWI (of omgekeerd).
Voor ZW kun je kiezen uit een aantal keuzevakken uit ZW en uit de keuzevakken van Horeca, Bakkerij en Recreatie.

Bij het kiezen van de keuzevakken is erg veel mogelijk namelijk!

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.