Toelating vmbo Facet-groepen

Na aanmelding van de leerling bij het Facet worden de leerling en de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zullen de specifieke ondersteuningsbehoefte van de leerling, de criteria en het vervolg van de procedure besproken worden. De toelatingscommissie beoordeelt vervolgens of de aanmelding aan de volgende criteria voldoet:

  1. De leerling voldoet aan de voor alle leerlingen algemeen geldende toelatingscriteria.
  2. Uit het intakegesprek blijkt, dat de technische voorzieningen van de school en de pedagogisch-didactische expertise van de medewerkers zodanig zijn, dat de leerling met succes het onderwijsprogramma kan volgen.
  3. De financiƫle middelen ,die via het arrangement beschikbaar komen, zijn toereikend om de extra voorzieningen te bekostigen die de school noodzakelijk acht.

De ouders worden door de intaker op de hoogte gebracht van de uitkomst van de toelatingscommissie.

Voor meer informatie kunt u mailen naar aanmelding@csgselion.nl

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.