Mentoraat

Mentor

Iedere leerling heeft naast een groep van leraren een eigen mentor. De mentor is de spil in de begeleiding. Hij is de eerst verantwoordelijke persoon voor de groep. In zijn weektaak heeft de mentor ruimte en tijd om de leerling individueel te begeleiden. De mentor bespreekt de vorderingen met de ouders. Daarnaast geeft de mentor de leerling een aantal lessen per week. Zo bouwt de mentor een vertrouwensrelatie met de leerling op.

Gesprek

U wordt door de mentor tenminste drie keer per jaar op de hoogte gebracht over de vorderingen van uw zoon of dochter tijdens het driehoeksgesprek. U wordt hiervoor uitgenodigd. Als er met een leerling iets bijzonders is, dan neemt de mentor contact op met thuis. Omgekeerd kunt u bij de mentor terecht met vragen.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.