Veiligheidsprotocol

Wij hebben een protocol met afspraken hoe te handelen bij diefstal, fysieke- en verbale agressie, verduistering, vernieling, vuurwerkbezit/-handel, wapenbezit, drugsgebruik/-bezit. Het is goed als school voorbereid te zijn in dergelijke situaties; te weten hoe te handelen, kunnen bepalen tot waar de grenzen van de school gaan en te weten wie erbij betrokken kunnen worden. Dit veiligheidsreglement is een aanvulling op dit protocol. We willen hiermee het gevoel van veiligheid bevorderen en daarmee het leefklimaat en de onderwijskansen.

Downloads

veiligheidsprotocol Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.