Stages vmbo-regulier -BB en -KB

In het kader van het praktijkgericht leren en het oriënteren op opleiding en beroep doen leerlingen diverse stages. Tijdens de stage zorgen we voor goede begeleiding. We onderhouden intensief contact met de bedrijven waar onze leerlingen stage lopen. Zo weten we precies op welke stageplaats de leerling het best tot zijn recht komt.

Oriëntatiestage

In het derde leerjaar gaan de leerlingen gedurende drie weken op stage. Zij maken dan kennis met de wereld van werk en beroep in een bedrijf dat past bij de opleiding. Zo doen zij ervaring op met de werkzaamheden, ze zien hoe het reilt en zeilt in een bedrijf en ze praten met mensen die er werkzaam zijn. De stage telt mee in de beoordeling van leerjaar drie.

Beroepsgerichte stage                   

In het vierde leerjaar lopen de leerlingen een stage van drie weken die beroepsgericht is. Meewerken wordt belangrijker in de vorm van het uitvoeren van (eenvoudige) praktijkopdrachten. De hoofddoelstelling is dat de leerling zicht krijgt op het beroep en de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Deze stage telt mee voor het eindcijfer van het schoolexamen en telt zwaarder mee in de beoordeling van de toetsen.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.