Veelgestelde vragen

Wij hebben de meest gestelde vragen voor je op een rijtje gezet:

  • Algemeen
  • Niveaus
  • Huiswerk- en roosterapps
  • Profielen
  • Ondersteuning
  • Facetgroepen

 

Algemeen


Hoeveel kinderen zitten er in een klas?
In facet max 16,in regulier max 20

Hoeveel lessen heb je op 1 dag?

Dat wisselt, het is anders dan op de basisschool. Er zijn verschillende vakken, praktijk/theorie
Facetklassen onderbouw starten om 8.45 uur, reguliere klassen starten om 8.15 uur.
Facetklassen eindigen om 15.00 uur, reguliere klassen hebben maximaal les tot 15.45 uur.

Hoe vaak en hoelang zijn de pauzes?

Onderbouw regulier : 1x een kwartier en 1x een halfuur

Bovenbouw : 2x een kwartier en 1x een halfuur

Mag je in de pauze ook naar buiten?

Ja zeker! Je kan chillen op één van de bankjes, maar je kan je energie ook kwijt op het basketbalplein of bij de pannakooi.

Vanaf het 2e jaar mag je in pauzes/tussenuren van het plein af.

Hoe spreken de leerlingen de docenten aan?

Hier op school worden de docenten bij de achternaam genoemd.

Welke vakken worden er gegeven?

In de onderbouw:

EN, WI, NE, BI, MM, BV, PIE, BWI, LO, ZW, EO, DU, NASK, GD, MTR, MSV, Drama

In de bovenbouw worden er profielen gekozen. Klik hier voor meer info.

Wat zijn de regels met telefoons bij jullie in de klas en pauze?

In elk lokaal hangt een telefoontas waar leerlingen aan het begin van de les de telefoon in moeten plaatsen. Tijdens de lessen worden ze dus niet gebruikt tenzij de docent anders aangeeft.

Buiten de lokalen en in de kantine mogen de telefoons wel gebruikt worden. Er mogen hier geen foto’s en video’s van elkaar gemaakt worden.

Gaan jullie op schoolreis of schoolkamp?

Ja, normaal gesproken gaan we in de derde klas op kamp. In de andere jaren is er een schooluitje.

Vind er een introductiekamp plaats?

Nee, wel een introductieweek waarbij de leerlingen elkaar, de school en de docenten leren kennen leren en gereed zijn voor de weken erna.

Komt er ook een doe-middag?

Jazeker! Je kan op één van de 2 doe-middagen komen in januari of februari. Je kan je al inschrijven als je wilt!

Vindt er voor de zomervakantie ook een kennismaking plaats, zodat je weet bij wie je in de klas komt?

Absoluut! Want dit vinden wij heel belangrijk

Heb je een eigen laptop nodig om op school te werken?

Als je dyslexie hebt is dat enorm handig om zelf aan te schaffen. Verder beschikt onze school over eigen laptopkarren en een aantal computerlokalen, zodat jij voldoende vaardigheden ontwikkeld om daarmee te werken.

Waarom zijn er aparte pauzes voor boven- en onderbouw?

Om voor iedereen de pauzes aangenaam te maken hebben wij gekozen voor aparte pauzes. Zo heeft iedereen voldoende plek om te zitten en zich te bewegen. Daarnaast hebben de docenten tijdens de gescheiden pauzes meer overzicht om de veilige omgeving te kunnen waarborgen.

Wanneer worden er toetsen gemaakt?

Toetsen worden gemaakt tijdens de les of na schooltijd wanneer deze ingehaald moeten worden. Hier op school hebben wij géén toetsweek.

Hoeveel uur gym heb je per week?

De onderbouw heeft 4 uur in de week het vak LO.

Werken jullie op school met cijfers?

Ja, wij werken met cijfers

Hoe vaak krijg je een rapport?

3x in het jaar krijgen onze leerlingen een rapport. Na het verkrijgen van een rapport, wordt de leerling binnen het team besproken. Dit gesprek, samen met de resultaten en overige worden tijdens het ‘driehoek gesprek’ met leerling, ouder en docent besproken.

Mag er bij jullie op school gepest worden?

Nee, wij hanteren het pest protocol.

Huiswerk- en roosterapps 


Met welke apps werken jullie? 

SOM Today en Zermelo (http://csg.zportal.nl)

Kunnen ouders ook via een app de cijfers volgen? 

Ja, ouders kunnen via een speciale variant van SOM Today meekijken met de prestaties  van hun kind.

Digitale of papieren agenda? 

Huiswerk, toetsen, het rooster, cijfers; alles is te vinden op de aangegeven apps.

Wel starten we in klas 1 met een papieren agenda, dan leer je goed plannen.

Waar wordt huiswerk opgegeven? 

In principe in je eigen agenda, daarnaast staat zoveel mogelijk ook in SOM Today.

Hoeveel huiswerk krijg je? 

Dat verschilt per vak, per niveau, per les en hoe hard je zelf werkt.

Vaak is er ruimte in de les om met het huiswerk aan de slag te gaan

Niveaus  


Welke niveaus hebben wij op het Selion?

BB, KB en TL

Hierbij zitten BB/KB kinderen vaak gemengd bij elkaar in de klas en is er een aparte TL-klas.

Kan je op verschillende niveaus examen doen?

Dat is een mogelijkheid. Stel je doet BB en haalt enorm goede resultaten, dan kan je bepaalde vakken volgen op KB niveau. Je  krijgt dan een BB diploma en getuigschriften op KB.

Kun je uit een BB/KB klas opstromen naar een TL klas?

Dat kan. Wanneer je op alle vakken hoog scoort, laat zien dat je organisatie, je gedrag goed is en alle docenten het vertrouwen hebben dat jij TL aankan. Dan is dat mogelijk.

Is wiskunde een verplicht examen vak?

Ja

Profielen  


Kun je iets vertellen over de richting TL? 

Wij bieden op regulier en Facet TL aan. In de ouderbouw krijgt iedereen praktijklessen. Vanaf volgend jaar zullen de TL leerlingen ook een praktijkvak in de bovenbouw moeten volgen, dat is nu volop in ontwikkeling.

In welk jaar moet ik een studierichting kiezen? 

Eind klas 2 basis/kader. De profielen waar uit gekozen kan worden zijn: Bouw Wonen en interieur, Produceren Installeren en Energie, Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn.

Krijg je koken in het eerste jaar? 

Ja, bij zorg en welzijn

Ondersteuning 


Word ik ook extra ondersteund bij vakken die ik moeilijk vind 

zoals wiskunde? 

We bieden ondersteuningslessen aan voor rekenen en taal. Dit is voor leerlingen die met achterstanden op één van deze gebieden achterstanden hebben. Soms is er ook ruimte voor een kind zonder achterstanden, maar die wel moeite heeft om toch ook ondersteuningsles te krijgen.

Is er ook huiswerkbegeleiding? 

Vinkhuyswerk (voor stadjers) zit op 2 dagen bij ons in school voor huiswerkbegeleiding. Daarnaast hebben we studiebegeleiders die kunnen helpen bij het leren leren.

Hoe wordt er rekening gehouden met dyslexie? 

Voor deze leerling is er de mogelijkheid om met een laptop te werken. Er wordt gewerkt met het programma ‘Sprint’. Hier op school zijn dyslexiespecialisten die leerlingen hierbij begeleiden en er is extra tijd tijdens toetsen.
Voor toetsen krijgen leerlingen met dyslexie extra tijd.

Is er in het regulier ook ruimte voor studie ondersteuning, huiswerkklas o.i.d.? 

Vinkhuyswerk (dit is alleen voor stadjers), verzorgd hier op school huiswerkklas en er is studiebegeleiding voor leerlingen die moeite hebben met bijvoorbeeld het plannen van huiswerk.

Is er ook speciale begeleiding voor leerlingen met dyscalculie? 

Hiervoor hebben wij ondersteuningslessen, bieden wij extra tijd tijdens toetsen en houden de wiskunde/rekendocenten hier rekening mee.

Zitten kinderen met dyslexie samen in 1 klas of gemengd met andere kinderen? 

Op het Selion zitten de kinderen met en zonder dyslexie bij elkaar in de klas.

Welke ondersteuning geven jullie aan kinderen met ASS? 

Vaste structuren, rustige plekken en onze Facetklassen zijn een aanbeveling voor kinderen  met ASS.

Wat is het expertise centrum? 

Een groep van professionals die kennis hebben over de onderwijsbehoeften die leerlingen nodig hebben. Bijvoorbeeld orthopedagogen, studiebegeleiders, dyslexie-specialisten en ambulant begeleiders.

Facetgroepen


Wat is het verschil tussen een plaatsing in facet en een reguliere groep? 

In facetklassen zitten leerlingen die meer ondersteuningsbehoefte hebben dan leerlingen in een reguliere klas.

  • De klassen zijn kleiner.
  • Ze hebben een extra plek om pauze te houden;  dit noemen wij het dorpsplein.
  • Ze hebben een startkwartier.

Hoe kom je in een facetgroep? 

Advies van de basisschool, daarna bepaalt de toelatings- commissie of de leerling geschikt is voor facet. Na aanmelding volgt altijd een intake gesprek.

Wat is ook alweer een startkwartier? 

Dit is een opstartkwartiertje met de mentor. Tijdens dit opstartkwartiertje wordt het rooster besproken voor de rest van die dag en vragen beantwoord van leerlingen. De mentor is daar om ze te begeleiden en klaar te stomen voor de rest van de dag.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.