Vmbo facetgroepen

De doelgroep van de facetgroepen zijn leerlingen met autisme, sociaal-emotionele problemen en vormen van dyslexie.

Een warm en veilig schoolklimaat staat voorop bij de opvang van leerlingen. Dit is de basis voor het werken aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. De facetgroepen bieden onderwijs waarbij elke leerling de tijd en aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft. Het onderwijs is zó georganiseerd, dat we die ondersteuning daadwerkelijk kunnen bieden. Er zitten ongeveer 16 leerlingen in een groep. De leerlingen krijgen daardoor veel aandacht en er is voldoende ruimte voor een individueel programma.

Oog voor mogelijkheden en moeilijkheden

Belangrijk uitgangspunt is dat ieder mens verschillend is en dat de verschillen tussen mensen geaccepteerd worden. De individuele mogelijkheden vormen een belangrijk aanknopingspunt voor de wijze waarop een leerling benaderd wordt. Iedere leerling mag zijn wie hij of zij is: niet de persoon moet veranderen, maar het gedrag.

De begeleiding binnen de facetgroepen is erop gericht:

  • deze leerlingen te helpen bij de oplossing van hun problemen
  • of ze te leren hier zodanig mee om te gaan, dat ze er in de toekomst geen hinder meer van ondervinden
  • een verantwoorde schakeling te maken naar het regulier voortgezet onderwijs, vormen van speciaal onderwijs of het middelbaar beroeps-onderwijs

Het lesprogramma is afgestemd op de vaak korte spanningsboog van onze leerlingen. Daarnaast hebben we extra aandacht voor het ontwikkelen van maatschappelijke en sociale vaardigheden. Toch heeft het lesaanbod veel overeenkomsten met het reguliere programma van vmbo, waardoor een soepele overgang naar het reguliere onderwijs steeds mogelijk is. Ook maken veel leerlingen de overstap naar het middelbaar beroeps onderwijs (mbo).

Onze expertise

Door de jaren heen hebben wij veel expertise opgebouwd in het begeleiden van leerlingen met zeer verschillende problemen. We beschikken vooral over veel ervaring en mogelijkheden  op het gebied van:

* sociaal-emotionele problemen bij kwetsbare leerlingen

* leerlingen met autisme

* leerlingen met vormen van dyslexie

De facetgroepen bieden in de onderbouw  bb-, kb- en tl-niveau aan. In de bovenbouw stromen de facetgroepen door naar regulier bb- of kb-niveau. Leerlingen op bb- of kb-niveau werken in de bovenbouw binnen het door hun gekozen profiel in een samengestelde groep.

 

In deze video vertellen leerlingen over dyslexie en een facetgroepen

(van 00.30 tot 01.00)

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.