Vmbo-ondersteuning

Huiswerk

Huiswerk hoort nu eenmaal bij leren. Maar in de ondersteuningsgroepen kunnen leerlingen er langzaam aan wennen en ze leren bij ons het huiswerk te plannen. Leerlingen kunnen in sommige gevallen ook hun huiswerk buiten de lessen op school maken.

Overgang

De ervaring leert dat slechts weinig leerlingen in de ondersteuningsgroepen een jaar overdoen. Voor een extra jaar moeten speciale redenen zijn. Per individuele leerling wordt de overgang met het team van leraren besproken en wordt advies gegeven aan het ondersteuningsteam van de school. Het ondersteuningsteam geeft vervolgens een advies aan de vestigingsdirecteur. De uiteindelijke beslissing wordt dan door de vestigingsdirecteur genomen.

Klasindeling

  • De indeling van klas 1 wordt door de schoolleiding gemaakt.
  • De indeling van klas 2 wordt aan het eind van het cursusjaar door de mentoren van klas 1 gemaakt en als advies aan de schoolleiding voorgelegd. De schoolleiding stelt de indeling vast.
  • De indeling van klas 3 en 4 is afhankelijk van de sectorkeuze van de leerling.

Ontwikkelings Perspektief Plan

Voor elke leerling wordt een Ontwikkelings Perspektief Plan (OPP) gemaakt. Dit gebeurt na het intakegesprek en eventuele onderzoeken. Het OPP is een individueel plan van aanpak, waarin afspraken en aandachtspunten worden vastgelegd. Het OPP wordt op school jaarlijks drie keer geƫvalueerd en eventueel bijgesteld. Na elke evaluatie bespreken we het plan met de leerling en zijn ouders.

De leraar

Iedere leerling wordt bij de verschillende vakken begeleid door een leraar die niet alleen een onderwijsbevoegdheid heeft voor het vak dat hij aanbiedt, maar vaak ook beschikt over een opleiding voor speciaal onderwijs.

 

 

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.