Vmbo-regulier

Huiswerk

Huiswerk hoort nu eenmaal bij leren. Bij ons op school kunnen leerlingen er langzaam aan wennen en leren ze bij ons het huiswerk te plannen. Leerlingen kunnen in sommige gevallen ook hun huiswerk buiten de lessen op school maken.

Overgang

De ervaring leert dat slechts weinig leerlingen een jaar overdoen. Voor een extra jaar moeten speciale redenen zijn. Hiervoor gebruiken wij het document “overgangsnormen 2022-2023” Per individuele leerling wordt de overgangsnorm met het team van leraren besproken en wordt advies gegeven aan het ondersteuningsteam van de school. Het ondersteuningsteam geeft vervolgens een advies aan de vestigingsdirecteur. De uiteindelijke beslissing wordt dan door de vestigingsdirecteur genomen.

Klasindeling

  • De indeling van klas 1 wordt door de schoolleiding gemaakt.
  • De indeling van klas 3 en 4 is afhankelijk van de profielkeuze van de leerling.

Ontwikkelingsperspectiefplan

Voor elke leerling die extra ondersteuningsbehoefte heeft, wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) gemaakt. Dit gebeurt na het intakegesprek en eventuele onderzoeken. Het OPP is een individueel plan van aanpak, waarin afspraken en aandachtspunten worden vastgelegd. Het OPP wordt op school jaarlijks drie keer geƫvalueerd en eventueel bijgesteld. Na elke evaluatie bespreken we het plan met de leerling en ouders.

 

 

 

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.