Contact school-thuis

 

Betrekken en informeren
We vinden het heel belangrijk om goed contact te hebben met ouders en verzorgers. We betrekken u graag bij de gebeurtenissen op school en informeren u zo goed mogelijk over alles wat belangrijk is voor het onderwijs van uw zoon of dochter. Natuurlijk kunt u altijd de mentor, de teamleider of een vakdocent van uw kind benaderen voor een afspraak. Andersom geldt hetzelfde: zij zullen over belangrijke zaken zelf contact met u zoeken.

Ouderavond
Minstens één maal per jaar organiseert onze school een thema-avond voor ouders, bijvoorbeeld over vervolgopleiding, puberteit of gezondheid.

Ouderspreekuren
Tenminste drie keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport. U heeft op uitnodiging een gesprek met de mentor en/of de leraar. Naast de cijfers werken wij met een portfolio en presentaties. Ook verstrekken de mentoren informatie aan ouders over de ontwikkeling van de leerlingen. Ouders worden hiervoor uitgenodigd.

Stel ons op de hoogte
Wij doen er alles aan ouders zo goed en zo vaak mogelijk te informeren. Andersom vragen wij ouders contact met ons op te nemen indien er sprake is van ziekte of andere zaken die van invloed kunnen zijn op het gedrag en/of de resultaten van onze leerling. Hoe eerder wij op de hoogte zijn, hoe beter wij kunnen inspelen op de situatie.

SOMtoday
Ouders kunnen online via SOMtoday.nl op de hoogte blijven van behaalde cijfers, gemiste lessen,  te laat komen, ongeoorloofd verzuim, huiswerk, proefwerken en toetsen. U kunt hiervoor een wachtwoord aanvragen via :info@csgselion.nl

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.