Keuzeprofielen

In de onderbouw volgen alle leerlingen een algemeen programma met vakken als Nederlands, wiskunde, mens en maatschappij, lichamelijke opvoeding en Engels. Daarnaast werken ze aan profielvakken. Deze profielvakken geven al een indruk van de profielen waarvoor de leerlingen in de bovenbouw kunnen kiezen. De vakken passen bij de volgende vier profielen:

1. Techniek (in de bovenbouw is er dan keuze tussen Bouwen, wonen en Interieur (BWI) of Produceren, installeren en energie(PIE)

2. Economie & Ondernemen

3. Zorg & Welzijn

4. Dienstverlening & producten

In de onderbouwprofielen wordt zo praktisch mogelijk gewerkt. De profieldocenten houden bij welke keuze een leerling maakt en vooral waarom. Dit met het oog op de keuze voor één profiel aan het eind van leerjaar 2. De resultaten van die gesprekken worden vastgelegd in het ‘Loopbaandossier’ van de leerling. De leerling is daar zelf verantwoordelijk voor. Aan het eind van leerjaar 4 moet hij het loopbaandossier kunnen laten zien en kunnen vertellen waarom hij tot een bepaalde keuze van een vervolgopleiding in het MBO gekomen is.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.