Aanmelden

Wat leuk dat je interesse hebt in onze school! Hieronder lees je hoe je ouders jou makkelijk kunnen aanmelden voor onze school en hoe de toelatingsprocedure eruit ziet.

Klik hier om uw kind digitaal aan te melden of ga naar aanmelden.csg.nl

De bovenstaande link verwijst u naar het digitale aanmeldingsformulier van de CSG. Via dit digitale aanmeldingsformulier kunt u uw kind snel en gemakkelijk aanmelden bij onze school.

Maximum aantal inschrijvingen bereikt

Met de inschrijvingen van leerlingen voor het schooljaar 2020-2021 voor leerjaar 1, die CSG Selion als eerste keus hadden staan, hebben wij het maximum aantal inschrijvingen bereikt. Dit betekent dat wij leerlingen die na 15 maart zijn aangemeld of leerlingen die CSG Selion als tweede keus hadden aangemerkt, niet kunnen plaatsen. Deze leerlingen komen op de wachtlijst te staan. Mocht er toch nog ruimte ontstaan omdat er verschuivingen plaatsvinden bij de geplaatste leerlingen, dan zullen we gebruik maken van de wachtlijst.
Komende week gaan we inventariseren op welke scholen er nog plek is, zodat we u kunnen helpen bij het zoeken naar een passend alternatief.

Voordelen van digitaal aanmelden:

 • u hoeft niets meer op de post doen
 • u weet zeker dat u alle gegevens hebt ingevuld
 • u kunt uw digitale formulier tussentijds opslaan en verder gaan op een ander moment
 • u weet direct of wij uw aanmeldingsformulier in goede orde hebben ontvangen
 • u ontvangt na het verzenden van de aanmelding per mail een kopie van de ingevulde gegevens
 • de school kan sneller met uw aanmelding aan de slag

Toch liever met de hand het aanmeldingsformulier invullen?

Heeft u geen computer tot uw beschikking, dan kunt u bij de school om een papieren aanmeldformulier vragen of u klikt hier om het aanmeldingsformulier te downloaden. De ingevulde papieren aanmeldformulieren kunt u per post naar ons versturen.

Toelatingsbeleid samenwerkingsverband

De scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs vinden het belangrijk dat, in samenwerking met de ouder, voor elke leerling tijdig een passende plek wordt gerealiseerd in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Alle scholen hebben hiertoe gezamenlijk een toelatingsbeleid geformuleerd.

In maximaal 6 stappen naar het voortgezet onderwijs:

 1. De uiterlijke datum voor aanmelding is 15 maart 2020
 2. Het advies van de basisschool is voor het voortgezet onderwijs bindend voor plaatsing
 3. De ouder geeft de eerste en tweede voorkeur aan voor een middelbare school
 4. De basisschool draagt voor 15 maart het overdrachtsdossier over aan de middelbare school
 5. Scholen met meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen dienen te loten. *CSG Selion kent mogelijk een lotingsprocedure (procedure volgt z.s.m.).
 6. De eindtoets is niet meer bepalend voor de toelating en plaatsing

Op CSG Selion willen wij dat leerlingen kunnen profiteren van het beste onderwijs, onze kleinere groepen dragen hieraan op een belangrijke wijze bij. Dit zorgt er echter wel voor dat wij voor het schooljaar 2019-2020 geen nieuwe leerlingen meer kunnen plaatsen in klas 1 en 2, behalve de leerlingen die voor 15 maart zijn aangemeld.

* Omdat wij al onze leerlingen de juiste ondersteuning willen beiden, laten wij maximaal 120 leerlingen toe in klas 1. Mocht de situatie zich voordoen dat er meer dan 120 aanmeldingen zijn, dan wordt er geloot. Dien je aanmelding vóór de sluitingsdatum in, zodat wij snel met jouw aanmelding aan de slag kunnen.

In onze klas 3 hebben wij binnen de profielen Bouwen wonen interieur (BWI), produceren installeren energie (PIE) en economie en ondernemen (E&O) nog een aantal opleidingsplaatsen beschikbaar.

 

Downloads

Ouderversie-toelatingsbeleid-VO-aanmelding-2019-2020 Download
Procedure intake CSG Selion versie 10-2017 Download
Toelatingsbeleid-aanmelding-2020-2021-provincie-Groningen Download
Ouderversie-toelatingsbeleid-VO-aanmelding-2020-2021 Download
Loting Selion Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.