Schoolkeuzetips

 

Scholen op de kaart

Op www.scholenopdekaart.nl kun je verschillende scholen met elkaar vergelijken. Je kunt kijken naar tevredenheid van de leerlingen of de examenresultaten.


Gids voor het Voortgezet Onderwijs

Ieder schooljaar ontvangen alle leerlingen groep 8 de VO-Gids (www.devogids.nl). In deze gids en op hun site staat veel handige informatie over schoolkeuze. Bijvoorbeeld:

  • een schoolwijzer
  • een open dagen planner
  • checklists voor het bezoeken van een open dag
  • het onderwijsschema in Nederland
  • en andere handige links.


Tips voor je ouders

In onze schoolgids staan de uitgangspunten van de school, lestijden, speciale programma’s, kosten en nog meer praktische informatie.
* 5010 is het informatiepunt waar je ouders met vragen over het voortgezet onderwijs terecht kunnen. Via de website kun je ook per e-mail een vraag stellen. Je kunt 5010 ook bellen op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur via het telefoonnummer 0800 5010.
* www.rijksoverheid.nl Op de site van de rijksoverheid vindt je als je ‘Onderwijsgids vo’ intypt het volgende: ‘Voortgezet onderwijs, Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen’. Er staat veel algemene informatie in over het voortgezet onderwijs in Nederland.


Gesprek met de school

Heb jij of hebben je ouders nog vragen over onze school?
Neem dan contact op met een van onze decanen mw. M. Hofstede of dhr. R. Meijer,

telefoonnummer 050-5718544

We zien je graag op onze open dagen!

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.