Afwezigheid/verzuim

Melden afwezigheid

Wij zien erop toe dat leerlingen gedurende het rooster in de les aanwezig en op tijd in de les zijn. Ouders kunnen de aan- en afwezigheid bekijken via ons leerlingvolgsysteem SOMtoday.
Als een leerling door ziekte of andere omstandigheden niet op school kan komen, dan wordt dit door de ouders vooraf of op de dag van afwezigheid tussen 07:45 en uiterlijk 09:00 gemeld.
Dit kan:

Telefonisch via: 050-5718544

Of via het daarvoor bestemde formulier Absentie

Afmelden tijdens de lesdag

Bij ziekte tijdens de schooldag meldt de leerling zich persoonlijk bij de meldkamer. De medewerker neemt dat contact op met thuis. Een leerling mag niet naar huis zonder overleg/toestemming met ouders of een ander familielid (geen broertjes of zusjes).

Afspraken bij de tandarts, dokter of dergelijke? Meld dit vooraf

Plan deze afspraken het liefst buiten het lesrooster van de leerling. Mocht dit niet anders kunnen, dan vragen wij ouders dit vooraf met een ondertekend briefje of dit via Absentie te melden. Dit kan o.v.v. naam van de leerling, de klas, datum, het uur/de uren en de reden van absentie.

Bijzonder verlof? Vraag het aan

Bijzonder verlof voor 1 dag kan aangevraagd worden bij de meldkamer. Dit kan op twee verschillende manieren:

Telefonisch via: 050-5718544

Verlof voor meerdere dag dient bij de desbetreffende teamleider te worden aangevraagd. Klik hier voor de wettelijke regeling rondom extra verlofdagen buiten de schoolvakanties om.

Buspas

Een aantal leerlingen komt van buiten de stad en kan niet altijd goed met het openbaar vervoer reizen omdat de tijden niet altijd goed aansluiten op het lesrooster.
Deze buspas geeft je toestemming om 7 minuten later in de les te komen of 7 minuten eerder te vertrekken. Dit geldt alleen voor het eerste en laatste lesuur. Een buspas kan door een ouder/verzorger aangevraagd worden bij de medewerkers van de meldkamer. Of je in aanmerking komt voor een buspas wordt beoordeeld door een medewerker van de meldkamer.

Te laat

Te laat komen, ook tussen de lessen, is voor de start van een les erg vervelend. Leerlingen dienen daarom op tijd in de les te zijn en hun spullen bij zich te hebben. Als een leerling vaker te laat komt dan zal hij/zij uren moeten inhalen.

‘Te laat’ regeling

3 keer te laat                    1 lesuren terugkomen
6 keer te laat                    1 uur inhalen en gesprek met de mentor
Vanaf 7 keer te laat        Aanmelden spreekuur leerplichtambtenaar
Vanaf 10 keer te laat      Officiële DUO-melding

Als een leerling zeven keer te laat komt, dan komt hij/zij in aanmerking voor het preventieve
leerplichtspreekuur op school. Er volgt dan een waarschuwend gesprek tussen de leerling
en de leerplichtambtenaar. Ouders worden geïnformeerd over het te laat komen na elke
drie keer. Als een leerling zeven keer te laat komt, dan komt hij/zij in aanmerking voor het
preventieve leerplichtspreekuur op school. Er volgt dan een waarschuwend gesprek tussen
de leerling en de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal de ouders en de leerling
uitnodigen voor het gesprek.

Ongeoorloofd afwezig c.q. spijbelen

Wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig is, moet de leerling deze uren dubbel inhalen op de meldkamer. Indien een leerling te vaak ongeoorloofd afwezig is zal deze worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Ook zullen de ouders tijdig worden ingelicht.

De meldkamer hanteert het verzuimprotocol van de leerplichtwet als leidraad voor het beleid. Meet informatie over de leerplichtwet vind u op de website van uw gemeente. Voor de stad Groningen is dit: http://www.gemeente.groningen.nl/

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.