Uitstuurincidenten

Leerlingen die in de les niet tot werken komen of de les verstoren worden bij ons op school duidelijk gewaarschuwd. Mochten leerlingen zich niet aan de afspraken in de les houden kan het voorkomen dat de leerling uit de les wordt gestuurd. Om hier meer zicht op de krijgen werken wij met een escalatieladder. Hieronder kunt u de stappen van deze ladder vinden.

 

3 keer uitstuurincident: meldkamer brengt ouders op de hoogte door een mail te sturen.

6 keer uitstuurincident: Meldkamer brengt mentor en ouders op de hoogte. Sanctie vanuit de meldkamer.

9 keer uitstuurincident: Meldkamer brengt mentor op de hoogte via mail. Uiterste waarschuwing, door mentor telefonisch. Korte telefoonnotitie hiervan in SOM.

10 keer uitstuur incident: Nemen de leerling coördinatoren contact op met de ouders voor een gesprek op school. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over het vervolg van het schooljaar.

Wij hopen hiermee de leerlingen duidelijkheid te geven en u als ouders goed op de hoogte te houden.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.