Uitstuurincidenten

Leerlingen die in de les niet tot werken komen of de les verstoren worden bij ons op school duidelijk gewaarschuwd. Mochten leerlingen zich niet aan de afspraken in de les houden kan het voorkomen dat de leerling uit de les wordt gestuurd. Om hier meer zicht op te krijgen werken wij met onderstaande escalatieladder.

  • 3 keer eruit gestuurd: De meldkamer brengt ouders en mentor op de hoogte. De mentor neemt contact op met ouders.
  • 6 keer eruit gestuurd: De meldkamer brengt ouders, mentor en leerling coördinator op de hoogte. De leerling coördinator gaat in gesprek met de leerling.
  • 9 keer eruit gestuurd: De meldkamer brengt ouders, mentor en leerling coördinator op de hoogte. De leerling coördinator nodigt ouder(s)/verzorger(s) en de leerling uit voor een gesprek op school.
  • 12 keer eruit gestuurd: Elke drie keer dat een leerling uit de les wordt gestuurd, worden ouders, mentor en leerling coördinator op de hoogte gebracht. De actie die hieruit volgt zal op maat zijn en passend bij de situatie.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.