Ondersteuning

Vakgerichte hulp

Leerlingen kunnen op verschillende manieren hulp nodig hebben voor de voortgang in hun studie. Voor de directe hulp bij een bepaald vak is het natuurlijk de vakdocent bij wie een leerling terecht kan. Bij bepaalde vakken, zoals rekenen, worden aparte rekenuren aangeboden en worden er programma’s gebruikt waarin ook thuis gewerkt kan worden. Studyflow is hier een goed voorbeeld van.
Daarnaast worden er ook enkele ondersteuningslessen voor specifieke vakken gegeven.

Specialistische hulp door deskundigen

Aan de school zijn verschillende deskundigen verbonden die de leerling kunnen begeleiden. Op CSG Selion zijn de volgende deskundigen werkzaam:

  • logopedisten die tevens dyslexiespecialisten zijn
  • ondersteuningsco√∂rdinator
  • orthopedagogen
  • maatschappelijk werkers
  • decanen
  • studiebegeleiders

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.