Schoolregels

VOORBEREID, VRIENDELIJK EN VERANTWOORDELIJK

Voorbereid

We komen voorbereid in de les.

 • Ik heb mijn jas in de kluis
 • Ik kom op tijd in de les
 • Ik heb mijn huiswerk af
 • Ik heb mijn spullen voor de lessen bij me

 

Vriendelijk

We behandelen elkaar met respect en zorgen ervoor dat iedereen ongestoord kan werken en leren.

 • Ik ben stil in de gang
 • Ik blijf van een ander en zijn/haar spullen af
 • Ik los problemen op met woorden en gedraag me vriendelijk
 • Ik maak geen filmpjes en foto’s in de school en om de school
 • Ik heb geen pet op in de school
 • Ik stop mijn telefoon bij het begin van de les in mijn eigen vakje in de telefoontas
 • Ik eet en drink in de klas alleen met toestemming van de leraar

 

Verantwoordelijk

We houden ons aan de afspraken.

Pauzes

 • In de pauzes en in tussenuren ben ik in de kantine of buiten
 • Het dorpsplein is alleen voor leerlingen uit de eerste klas van de Facetgroepen
 • Leerlingen uit de eerste klas blijven tijdens schooltijd op het schoolterrein
 • Voetballen mag alleen op het grasveld

Gebouw

 • Ik stal mijn fiets op de afgesproken plaats:
 • Ik maak alleen gebruik van de hoofdingang
 • Ik neem de volgende zaken niet mee naar school: grote zakken chips, grote flessen frisdrank, energiedrankjes of patat
 • Ik gooi mijn afval in een prullenbak
 • Ik hou de school binnen en buiten netjes
 • Ik laat de werkplek achter zoals het hoort
 • Ik mag opdrachten voor school  kopiëren/ printen op de kopieermachines voor leerlingen
 • Ik rook niet in en om de school
 • Na de laatste les verlaat ik het gebouw of wacht rustig op de taxi of bus

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.