Dit zijn wij!

Vmbo-regulier en facetgroepen

Op CSG Selion is plaats voor leerlingen vmbo-bb, -kb en -tl. Dit geldt ook voor leerlingen met leerwegondersteuning (OPP leerrendement), wij noemen dit basisondersteuning en extra ondersteuning. Daarnaast is er plaats voor leerlingen in facetgroepen -bb, -kb en -tl die naast de basisondersteuning en de extra ondersteuning een intensieve ondersteuning nodig hebben. Dit is op grond van een ondersteuningsbehoefte, zoals internaliserende problematiek en ernstige dyslexie. We bieden regulier aanbod waar het kan en extra ondersteuningsaanbod waar nodig.

 

 

 

Leerweg

 

Regulier

(incl. voormalig lwoo)

 

    

 

 

Facetgroepen
vmbo-bb    V V
vmbo-kb    V V
vmbo-tl    V V

 

Ons onderwijs

CSG Selion is een school waar leerlingen actief en zelfstandig leren. Wij willen graag dat leerlingen hun talenten ontwikkelen. Met de kennis en vaardigheden die ze leren, zijn ze goed voorbereid op het vervolgonderwijs en hun toekomst. In ons moderne gebouw zijn de nieuwste technieken en faciliteiten aanwezig op ruime leerpleinen en in lokalen.

Leren door te doen

Onze school is een plek waar je lief en leed met elkaar kunt delen. Een plek waar leerlingen zich thuis voelen en waar ze zichzelf kunnen zijn. Bij ons:

  •  staan respect, waardering en verantwoordelijkheid centraal
  •  krijgen leerlingen persoonlijke begeleiding
  •  voelen leerlingen zich thuis
  •  hebben leerlingen toekomstperspectief
  •  is altijd wat leuks te beleven

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.