Belangrijke downloads

16-11-2017

Pestprotocol

We spreken van pestgedrag als een leerling regelmatig en systematisch bedreigd en geïntimideerd wordt. Pesten is een vorm van geweld en daarmee grensoverschrijdend en bedreigend. Alle medewerkers (o.a. mentoren, lesgevende docenten, conciërges) dienen oog te hebben voor signalen die leerlingen afgeven. Het door de csg Diamantlaan gehanteerde pestprotocol kunt u hier downloaden.

Download

Meer downloads

9 april 2018

CSG Selion overgangsnormen 2018-2019

25 januari 2018

Procedure intake CSG Selion

28 november 2017

ondersteuningsprofiel CSG Selion

10 november 2017

Aanmeldingsformulier 2018 – 2019 brugklas

Aanmeldingsformulier 2018 – 2019 klas 2 en hoger

1 2 3 4