Aanmelden

Wat leuk dat je interesse hebt in onze school! Je kunt je aanmelden middels een aanmeldingsformulier. Er is een aanmeldingsformulier voor de brugklas en een aanmeldingsformulier voor leerlingen die graag willen instromen in een hogere klas.

Toelatingsbeleid samenwerkingsverband

De scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs vinden het belangrijk dat, in samenwerking met de ouder, voor elke leerling tijdig een passende plek wordt gerealiseerd in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Alle scholen hebben hiertoe gezamenlijk een toelatingsbeleid geformuleerd.

In maximaal 7 stappen naar het voortgezet onderwijs:

  1. De uiterlijke datum voor aanmelding is 15 maart 2018
  2. Het advies van de basisschool is voor het voortgezet onderwijs bindend voor plaatsing
  3. De ouder geeft de eerste en tweede voorkeur aan voor een middelbare school
  4. De basisschool draagt voor 15 maart het overdrachtsdossier over aan de middelbare school
  5. Scholen met meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen dienen te loten, de CSG Selion houdt echter geen loting.
  6. De eindtoets is niet meer bepalend voor de toelating en plaatsing

Downloads

Transitiekalender PO-VO 2017-2018 Download
Toelatingsbeleid aanmelding 2018-2019 definitief Download
Procedure intake CSG Selion versie 10-2017 Download

Downloads

Aanmeldingsformulier 2018 - 2019 brugklas (definitief) Download
Aanmeldingsformulier 2018 - 2019 klas 2 en hoger (definitief) Download
Toelatingsbeleid aanmelding 2018-2019 definitief Download