Schoolregels

Samen houden we onze school schoon, heel en veilig. Naast de algemene regels en afspraken in ons leerlingenstatuut (te vinden op onze website) hebben wij als school ook VOORBEREID, VRIENDELIJK EN VERANTWOORDELIJK

Voorbereid

We komen voorbereid in de les.

 • Ik heb mijn jas in de kluis
 • Ik kom op tijd in de les
 • Ik heb mijn huiswerk af
 • Ik heb mijn spullen voor de lessen bij me

 

Vriendelijk

We behandelen elkaar met respect en zorgen ervoor dat iedereen ongestoord kan werken en leren.

 • Ik ben stil in de gang
 • Ik blijf van een ander en zijn/haar spullen af
 • Ik los problemen op met woorden en gedraag me vriendelijk
 • Ik maak geen filmpjes en foto’s in de school en om de school
 • Ik heb geen pet of capuchon op in de school
 • Ik stop mijn telefoon bij het begin van de les in mijn eigen vakje in de telefoontas
 • Ik eet en drink in de klas alleen met toestemming van de leraar

 

Verantwoordelijk

We houden ons aan de afspraken.

Pauzes

 • In de pauzes en in tussenuren ben ik in de kantine of buiten
 • Het dorpsplein boven is alleen voor leerlingen uit de eerste klas van de Facetgroepen.
 • Leerlingen uit de eerste klas blijven tijdens schooltijd op het schoolterrein
 • Voetballen mag alleen op het grasveld

Gebouw

 • Ik stal mijn fiets op de afgesproken plaats
 • Klas 1,2,3 en 4: fietsenstalling achter het gebouw
 • Ik maak alleen gebruik van de hoofdingang
 • Ik neem de volgende zaken niet mee naar school: grote zakken chips, grote flessen frisdrank, energiedrankjes of patat
 • Ik gooi mijn afval in een prullenbak
 • Ik hou de school binnen en buiten netjes
 • Ik laat de werkplek achter zoals het hoort
 • Ik mag opdrachten voor school kopiëren/ printen op de kopieermachines voor leerlingen
 • Ik rook niet in en om de school
 • Na de laatste les verlaat ik het gebouw of wacht rustig op de taxi of bus

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.