7 januari 2022

Weer naar school

Beste ouder(s), verzorger(s),

Allereerst een gelukkig en gezond 2022 gewenst!

Zoals voor de vakantie al aangekondigd sturen we u vandaag deze mail. Begin deze week is duidelijk geworden dat het PO en VO weer open mogen, onder dezelfde voorwaarden als voor de ingang van de lockdown.

Daarmee is alles gelijk heel duidelijk.

Het betekent dat we vanaf maandag 10 januari hetzelfde doen als we al deden:

Lessen vinden plaats op school, volgens het reguliere rooster
Alle overige activiteiten (excursies, schoolfeest etc) vervallen voorlopig
Leerlingen en personeelsleden dragen in school een mondkapje
Als we in een lokaal zitten, doen we het mondkapje af
Eten en drinken doen we zittend, ook dan kan het mondkapjes af
Leerlingen en personeelsledenĀ ontsmetten de handen bij binnenkomst
Leerlingen en personeelsledenĀ maken 2x per week gebruik van de zelftest (op vrijwillige basis)

Voor de meesten van ons zal de mededeling dat de scholen weer open mogen voelen als een opluchting, is onze inschatting. Tegelijkertijd is het virus niet opeens zomaar weg. We vragen u als ouder/verzorger dan ook om uw kind te blijven wijzen op het houden aan de afspraken.

In de overheidscommunicatie wordt nog gesproken over gescheiden pauzes en het belang van goede ventilatie. Ons gebouw is goed geventileerd en de pauzes zijn al gescheiden, daar hoeven wij geen extra aanpassingen in aan te brengen.

Fijne voortzetting van de vakantie en we zien de leerlingen graag op maandag 10 januari 2022 weer op school.

Namens het MT,

Met vriendelijke groet,

Arnout van Essen
Vestigingsdirecteur

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.