3 april 2019

Voor het schooljaar 2018-2019 hebben wij voor de volgende opleidingen wel/geen plek:

Op CSG Selion zijn duidelijke afspraken over de groepsgrootte. Maximaal 18 lesplaatsen in de facetgroepen en maximaal 24 in het VMBO regulier. Dit omdat wij goed onderwijs en aandacht voor de leerling willen waarborgen.

Voor het schooljaar 2018-2019 hebben wij voor de volgende profielen geen lesplaatsen:

  • Klas 4 TL
  • Klas 2 basis en kader, facetgroepen
  • Klas 2 basis en kader, regulier, tl
  • Klas 3 z&w, pie, bwi
  • Klas 1 basis en kader, facetgroepen

Voor het schooljaar 2018-2019 hebben wij voor de volgende profielen nog lesplaatsen:

Klas 1 kb/tl, regulier
Klas 1 tl, facet
klas 3 , e & o

 

Voor het schooljaar 2019-2020 hebben wij voor de volgende profielen geen lesplaatsen:

  • VMBO klas 3 BB/KB Zorg en Welzijn

Tussentijds aanmelden voor klas 2,3,4.

Graag aanmelden voor 1 juli om een warme overdracht te garanderen.