7 februari 2018

Voor het schooljaar 2018-2019 hebben wij voor de volgende opleidingen wel/geen plek:

Op CSG Selion zijn duidelijke afspraken over de groepsgrootte. Maximaal 18 lesplaatsen in de facetgroepen en maximaal 24 in het VMBO regulier. Dit omdat wij goed onderwijs en aandacht voor de leerling willen waarborgen.

Voor het schooljaar 2018-2019 hebben wij voor de volgende profielen geen plek:

  • Klas 4 TL
  • Klas 2 basis en kader, facetgroepen
  • Klas 2 basis en kader, regulier, tl
  • Klas 3 z&w, pie, bwi
  • Klas 1 basis en kader, facetgroepen

Voor het schooljaar 2018-2019 hebben wij voor de volgende profielen nog plek:

Klas 1 kb/tl, regulier
Klas 1 tl, facet
klas 3 , e & o

 

Tussentijds aanmelden voor klas 2,3,4.

Graag aanmelden voor 1 juli om een warme overdracht te garanderen.