14 april 2020

update examens 14 april

Aan: ouders verzorgers klas 4 CSG Selion

Betreft: examens

 

Groningen, 14 april 2020

 

Geachte ouders/verzorgers,

Zoals u op onze website heeft kunnen lezen, is vorige week de slaag-zakregeling bekend gemaakt voor de eindexamenkandidaten.

U vindt de precieze regeling in de link op onze site.

De leerlingen klas 4 moeten alleen nog hun schoolexamens afronden. Omdat wij de scholen nog niet open doen, dient dit zoveel mogelijk online te gebeuren. Vanaf maandag 20 april gaan wij de laatste toetsen afnemen. We nemen maximaal één toets per dag af.

Vanmiddag wordt het rooster hiervoor online gezet. De handleiding voor exam.net hebt u al eerder ontvangen per mail. NB voor leerlingen met dyslexie geldt dat we hier net zoveel rekening mee houden als gebruikelijk. Hebt u hierover een specifieke vraag, meldt dit dan bij de vakdocent.

Van 20 t/m 23 april is dus de eerste toetsweek. Ook na de meivakantie gaan wij nog verder met toetsen, vanaf 6 mei t/m 13 mei.

De periode 13 mei t/m 23 mei zal worden gebruikt voor inhalers/herkansers. De week erna is voor de laatste afrondingen en checks op alle cijfers.

Op 4 juni volgt dan de uitslag. Vanaf 14.00 uur wordt uw zoon/dochter dan gebeld door de mentor en dan kan hopelijk de vlag uit!

We wensen alle kandidaten heel veel succes!

 

Met vriendelijke groet,

A.A. van Essen

Vestigingsdirecteur CSG Selion

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.