17 maart 2020

Update corona – examens

Voor bovenbouwleerlingen: werkwijze schoolexamens

CSG Groningen wil heel graag dat leerlingen hun schoolexamen kunnen afronden, met het oog op deelname aan het centraal examen. De zorgen over corona staan op gespannen voet met het laten doorgaan van schoolexamens op school conform de aangegeven planning. De vestigingen van de CSG kiezen er daarom voor geen examenactiviteiten in het gebouw te laten plaatsvinden. Gezondheid gaat bij ons voor!

De komende dagen wordt gekeken naar de planning van het PTA en alternatieve vormen van toetsing. Uitgangspunt daarbij is dat toetsen en examens niet in het schoolgebouw plaatsvinden. Het aangepaste Programma van Toetsing en Afsluiting wordt met instemming van de medezeggenschap vastgesteld en gemeld bij de inspectie.

U wordt uiterlijk volgende week donderdag (26 maart) op de hoogte gesteld van de planning en invulling van het aangepaste PTA voor uw kind, inclusief herkansingsmogelijkheden.

Dit betekent dat er met ingang van volgende week vrijdag weer gewerkt kan worden aan afronding van het schoolexamen. Dan gaat het alleen om toetsen die niet op school hoeven te worden afgelegd. Zoals u zult begrijpen kan dat lang niet met iedere toets.

Vanaf 6 april kunnen er weer toetsen op school worden afgenomen. We gaan er van uit dat we op deze wijze leerlingen veilig en goed hun schoolexamen kunnen laten afronden.

Voor alle leerlingen: afstandsleren

Docenten en mentoren werken hard om leerlingen werk en begeleiding te bieden (naast dat ze thuis zelf ook vaak kinderen hebben rondlopen). De eerste ervaringen met het leren op afstand, via SOM, Microsoft Teams en andere platforms zijn positief. We merken wel dat er af en toe overbelasting plaatsvindt van de verschillende platforms. Leerlingen hoeven daardoor niet in paniek te raken, maar kunnen proberen op een later moment opnieuw in te loggen. We hopen dat ouders zoveel mogelijk leerlingen stimuleren om langs deze weg toch onderwijs te volgen. Bij het afstandsleren geven we zoveel mogelijk prioriteit aan eindexamenleerlingen.

Handig om te weten

• Het huiswerk staat in SOM
• De tijden voor de chatsessie met de vakdocenten staan nu nog in een apart rooster wat al toegestuurd is; vanaf volgende week staat dit rooster ook in SOM
• Chatsessies vinden plaats in Teams (gratis te downloaden op telefoon, inloggen met CSG-account)

Hebt u nog vragen, mailt u dan alstublieft in eerste instantie naar de mentor. Hebt u mentor-overstijgende vragen, maak dan gebruik van info@csgselion.nl

Lees hier meer over de situatie rond corona.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.