4 januari 2019

Start van het nieuwe jaar

Start van het nieuwe jaar

Op maandag 7 januari gaan wij weer van start. Wij starten het jaar gezamenlijk per leerjaar in de kantine. Wij wensen elkaar op dat moment een mooi nieuw 2019 toe. In het onderstaande schema staat op welk moment de leerlingen op school worden verwacht. Na de gezamenlijke start vervolgen de leerlingen de lessen volgens het normale lesrooster.

Klas

Tijd

Klas 1

09:00

Klas 2

09:30

Klas 3

10:00

Klas 4

10:15