6 november 2017

Scholenmarkt

Op 14 en 15 november 2017 houdt een groot aantal scholen voor voortgezet onderwijs uit de stad Groningen en de Ommelanden een Scholenmarkt in Martiniplaza in Groningen. 

Op deze informatiemarkt kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 praten met leerlingen en docenten van de verschillende scholen. Zo krijgen ze een goede eerste indruk en kunnen ze alvast bedenken welke scholen ze willen bezoeken voor een open dag.

De leerlingen zijn beide dagen tussen 17.00 en 20.00 uur van harte welkom. Natuurlijk zijn ouders/verzorgers ook van harte welkom!

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.