Toelating vmbo-ondersteuning

 

Leerlingen die in verband met een handicap specifieke ondersteuning nodig hebben kunnen na een intakegesprek worden toegelaten. De schoolleiding beoordeelt of de aanmelding aan de criteria voldoet:

1. De leerling voldoet aan de voor alle leerlingen algemeen geldende toelatingscriteria.

2. Uit het intakegesprek blijkt dat de technische voorzieningen van de school en de pedagogisch-didactische expertise van de medewerkers zodanig zijn, dat de leerling met succes het onderwijsprogramma kan volgen.

3. De financiële middelen die via het arrangement beschikbaar komen, zijn toereikend om de extra voorzieningen te bekostigen die de school noodzakelijk acht.

Intakegesprek
Na aanmelding van de leerling nodigen wij de ouders en de leerling uit voor een intakegesprek, waarbij de criteria en het vervolg van de procedure besproken worden. Een onafhankelijke indicatie-commissie toetst de aanmelding aan de hand van door de overheid opgestelde criteria. Bij afwijzing is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk om de leerling toch toe te laten tot de ondersteuningsgroepen. Voor meer informatie kunt u mailen met aanmelding@csgselion.nl.

 

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.