15 september 2021

“ouders gezocht voor de deelraad”

Beste ouders.

CSG Selion is op zoek naar 1 of 2 ouders die zitting willen nemen in de Deelraad van de vestiging. De Deelraad is een Medezeggenschapsorgaan dat samenwerkt met het management om het beste uit de vestiging te halen. Het werk van de deelraad bestaat uit het lezen en beoordelen van stukken, hierover overleggen en deze te bespreken in een 5-tal vergaderingen per jaar. Deze vergaderingen vinden veelal plaats op dinsdagen tussen 16:00u en 18:00u.
Momenteel kent onze deelraad een invulling van 3 docenten en 1 onderwijsondersteuner. Wij zoeken dus nog 1 of 2 ouders om de oudergeleding te vertegenwoordigen en 1 of 2 leerlingen om de leerlinggeleding te vertegenwoordigen.
Lijkt het u leuk om zitting te nemen in de Deelraad? Stuurt u dan een mail naar mw. Weites, secretaris van de Deelraad, wsf@csg.nl

Met vriendelijke groet,

M van Hedel, voorzitter van de Deelraad

Michiel v Hedel

 

CSG Selion – Groningen

Docent Engels / Mentor / Rots & Water instructeur

Gedragsdeskundige / Schoolopleider / Vertrouwenspersoon

 

050 571 85 44

 

*Aanwezig en bereikbaar op Maandag t/m Woensdag

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.