Rekenexamens 2019-2020

Officiële regelgeving voor rekenexamens schooljaar 2018-20179

Rekenexamens vanaf leerjaar 2019-2020:

De afgelopen jaren heeft elke leerling van het voortgezet onderwijs mee moeten doen aan landelijke rekenexamens. Het behaalde cijfer kwam op de cijferlijst of een certificaat.

De landelijke rekenexamens zijn afgeschaft in het voortgezet onderwijs, maar blijven bestaan in het MBO. Iedere leerling moet in het voortgezet onderwijs zijn rekenvaardigheid onderhouden, dus blijven oefenen. In het MBO moet er nog steeds een landelijk rekenexamen gedaan worden en het cijfer telt mee voor slagen/zakken.

Bij CSG Selion wordt het volgende rekenonderwijs gegeven:

 • In alle klassen in alle jaren is er een rekenlesuur
 • Er wordt voornamelijk gewerkt met het digitale programma van Studyflow, daarnaast zijn er diverse boeken en oefenprogramma’s
 • Er worden ook toetsen gemaakt
 • De cijfers komen in SOM
 • In klas 1 zijn er ondersteuningslessen voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen
 • In klas 2 is er, indien nodig, ondersteuning voor FACET leerlingen
 • In klas 3 en 4 worden er elk twee examentoetsen gemaakt op niveau 2F
 • Leerlingen die bij 2F een 7 of hoger scoren mogen ook 3F proberen
 • Leerlingen met ernstige rekenproblemen mogen meedoen aan de ER-rekenexamens, waarbij ze hulpmiddelen mogen gebruiken
 • Leerlingen van de ER-toets hebben een dossier waarin hun rekenproblemen en de aanpak daarvan beschreven worden:

Welke rekenproblemen heeft de leerling.

Wat is er tot nu toe aan gedaan, waar, door wie en hoe lang? ( eis: minimaal een half jaar hulp)

Welk resultaat had de hulp?

Dineke Veerman, rekencoördinator

Ved@csg.nl

 • Het rekenexamen wordt drie keer per jaar afgenomen, 1e periode: 7 jan t/m 20 jan,  2e periode: 4 maart t/m 17 maart en 3e periode: 27 mei t/m 9 juni(direct na het Centraal Examen). Binnen deze periodes zijn er 2 mogelijke dagen voor de ER-rekenexamens.
 • Een leerling heeft maximaal vier pogingen, in klas 3 en/of 4. De eerste keer vindt altijd plaats in klas 3.
 • Het rekenexamen wordt op de computer afgenomen.
 • Het rekenexamen is niveau 2F voor alle vmbo groepen.
 • Het examen duurt 90 minuten voor 2F.
 • Er bestaat een speciale versie van het rekenexamen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen. Dit ER-examen moet speciaal aangevraagd worden, voorzien van een dossier én toestemming van de ouders.
 • Voor BB-leerlingen is er een optie van een eenvoudiger 2A-examen.
 • Bij een deel van het rekenexamen mag een rekenmachine gebruikt worden.
 • Leerlingen met een dyslexieverklaring mogen een tijdsverlenging van 30 minuten gebruiken.
 • Het eerste deel van het examen bestaat uit kale rekensommen waar geen rekenmachine bij gebruikt mag worden. Het tweede deel bestaat uit  contextopgaven, oftewel verhaaltjessommen. Binnen een deel kan je ‘terugbladeren’ op de computer.

Cijfers en uitslag:

 • De resultaten van het examen worden enkele weken later bekendgemaakt via het Cito.
 • De resultaten worden weergegeven in een cijfer en een vaardigheidsscore.
 • De uitslag-regeling: je hebt maximaal vier pogingen. Heb je een 5 of hoger, dan mag het cijfer blijven staan. Heb je al een 5 of hoger dan mag je vrijwillig herkansen. Het cijfer van rekenen doet nog niet mee in de slaag/zak-regeling
 • Bewijs van deelname: het cijfer van het rekenexamen en het niveau komen op je cijferlijst.
 • Leerlingen die blijven zitten (3e klas) of zakken (4e klas) moeten opnieuw deelnemen aan de rekenexamens.
 • Na de eerste poging mag een leerling eventueel op een hoger niveau meedoen aan het rekenexamen.

Gedetailleerde informatie vind je op:

www.examenblad.nl geef als zoekopdracht ‘rekenen’  of ‘rekentoets’. Op deze site staan ook oude rekenexamens om te oefenen www.steunpunttaalenrekenenvo.nl hier staan alle nieuwtjes, aanpassingen en officiële regels.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.