25 maart 2020

Update corona – centraal examen vervalt, schoolexamens op afstand

Centraal examen vervalt
Minister Slob heeft besloten dat de centrale examens dit jaar niet doorgaan. Dit geldt ook voor het CSPE (praktijkexamens). Toch kunnen leerlingen op basis van de resultaten van hun schoolexamens wél het volwaardige diploma behalen. Dat kan als zij het schoolexamen met goed gevolg afsluiten. Over de zak- slaagregeling die in dit geval van toepassing is, worden we op een later moment geïnformeerd door de minister. Zo gauw dat bekend is, hoort u van ons.
 
Meer ruimte voor schoolexamens
Dit besluit geeft ons meer tijd (tot begin juni) om de schoolexamens herkansingsmogelijk-heden goed en veilig te organiseren en af te ronden. De schoolexamens zullen uiteraard zoveel mogelijk op afstand, buiten school, plaatsvinden. In ieder geval zullen er tot 7 april geen schoolexamens in het gebouw plaatsvinden.
 
Afhankelijk van de veiligheidssituatie en de richtlijnen van de overheid bepalen we of er na 7 april onderdelen van het schoolexamen in het gebouw kunnen plaatsvinden. Uiteraard nemen we bij onze planning mee dat er ook nog tijd is om leerlingen voor te bereiden op de toetsen. Daarnaast zal er ook ruimte zijn voor herkansingsmogelijkheden van leerlingen.
 
We beseffen dat dit een spannende en onzekere tijd is voor de leerlingen en doen ons best hen zo goed mogelijk te begeleiden. U mag er van uitgaan dat wij ons maximaal inspannen om onze leerlingen een eerlijke kans te bieden om hun diploma te halen.
 
PTA blijft vooralsnog hetzelfde
CSG Selion kiest ervoor om het gehele PTA zoals dat er lag, in stand te houden. Dit betekent dat alle schoolexamentoetsen doorgaan. Deze toetsen worden afgenomen na 7 april, met uitzondering van enkele opdrachten en de mondelingen, deze worden namelijk online in de komende periode al afgenomen.
 
In de periode 7 april tot aan 1 juni (tenzij de overheid met nieuwe maatregelen komt) nemen wij de toetsen af, en dan wordt aan de hand van het schoolexamendossier bepaald of uw zoon of dochter geslaagd is, uiteraard volgens de slaag-zakregeling zoals wij deze nog toegestuurd krijgen van het ministerie. Ook binnen het schoolexamen zijn er nog herkansingsmogelijkheden.
 
Wij vragen van u rekening te houden met bovengenoemde periode. Zoals het nu lijkt worden de toetsen ook dan in die periode nog in kleine groepen afgenomen, vanwege de veiligheid en gezondheid van de leerlingen en ons personeel. Het rooster hiervoor wordt nog met u gecommuniceerd.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.