loting

Toelatingsbeleid samenwerkingsverband

De scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs vinden het belangrijk dat, in samenwerking met de ouder, voor elke leerling tijdig een passende plek wordt gerealiseerd in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Alle scholen hebben hiertoe gezamenlijk een toelatingsbeleid geformuleerd.

In maximaal 6 stappen naar het voortgezet onderwijs:

1.De uiterlijke datum voor aanmelding is 15 maart 2020
2. Het advies van de basisschool is voor het voortgezet onderwijs bindend voor plaatsing
3.De ouder geeft de eerste en tweede voorkeur aan voor een middelbare school
4.De basisschool draagt voor 15 maart het overdrachtsdossier over aan de middelbare school
5.Scholen met meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen dienen te loten. *CSG Selion kent mogelijk een lotingsprocedure.
6.De eindtoets is niet meer bepalend voor de toelating en plaatsing

Op CSG Selion willen wij dat leerlingen kunnen profiteren van het beste onderwijs, onze kleinere groepen dragen hieraan op een belangrijke wijze bij. Dit zorgt er echter wel voor dat wij voor het schooljaar 2019-2020 geen nieuwe leerlingen meer kunnen plaatsen in klas 1 en 2, behalve de leerlingen die voor 15 maart zijn aangemeld.

* Omdat wij al onze leerlingen de juiste ondersteuning willen beiden, laten wij maximaal 120 leerlingen toe in klas 1. Mocht de situatie zich voordoen dat er meer dan 120 aanmeldingen zijn, dan wordt er geloot. Dien je aanmelding vóór de sluitingsdatum in, zodat wij snel met jouw aanmelding aan de slag kunnen.

In onze klas 3 hebben wij binnen de profielen Bouwen wonen interieur (BWI), produceren installeren energie (PIE) en economie en ondernemen (E&O) nog een aantal opleidingsplaatsen beschikbaar.

Geen download beschikbaar

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.