17 maart 2020

Informatie betreffende aanmelding 2020-2021

Groningen, 17-3-2020

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Uw kind had als eerste voorkeur CSG Selion en heeft zich aangemeld voor 15 maart. Wij delen u bij deze mede dat er geen loting plaats hoeft te vinden voor uw kind. Dat betekent dat uw kind mee wordt genomen in de toelatingsprocedure.

Hoe gaat het nu verder? De toelatingscommissie zal oordelen of uw kind plaatsbaar is op onze school. Dat doen ze aan de hand van de gegevens die u en de basisschool hebben aangeleverd. Als uw kind toelaatbaar is, dan ontvangt u van ons een aparte brief waarop staat dat uw kind toegelaten is tot onze school. Heeft u al bevestigd gekregen dat uw kind toelaatbaar is, mits uw kind wordt ingeloot, dan krijgt u van ons hier nog een bevestigingsbrief van.
Kan CSG Selion niet aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind voldoen of is het niveau van uw kind niet passend, dan zullen we in overleg met u op zoek gaan naar een passender school. Dit is de gewone gang van zaken, zoals we die de afgelopen jaren ook hebben toegepast.

Met vriendelijke groet,
Arnout van Essen
vestigingsdirecteur

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.