7 november 2018

Groepsbespreking

Groningen, 7 november 2018

 

Betreft: Leerlingbespreking

 

 

Geachte ouder/verzorger,

 

Zoals aangegeven in ons jaarrooster, bespreken wij drie keer per schooljaar met alle docenten de voortgang van uw kind. Hierbij wordt er gekeken naar de resultaten, leer/werkhouding en de sociaal emotionele ontwikkeling. Tijdens deze bespreking zal de mentor de leerlingen aan de hand van de genoemde punten bespreken met de vakdocenten. Vanuit deze besprekingen kunnen afspraken of adviezen komen die uw kind verder kunnen helpen in zijn of haar schoolloopbaan. De mentor zal u doormiddel van het zogenaamde driehoeksgesprek op de hoogte brengen van de uitkomsten.

 

De docenten moeten aanwezig bij deze besprekingen. Hierdoor zal maandag 12 november een lesvrije dag zijn. Op dinsdag 13 november werken wij met een verkort rooster (VMBO tot 12:00, Facet-groepen 12:15). De leerlingen zijn op deze momenten vrijgesteld van de lessen. Het kan echter wel zijn dat een vakdocent een afspraak maakt om gemist werk in te laten halen. Mocht dit het geval zijn zal de vakdocent dit met de leerling bespreken en een afspraak maken.

 

Mocht u hierover vragen hebben kunt u gerust contact opnemen met de teamleider van het leerjaar van uw kind.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bas Westerhof (b.westerhof@csg.nl)

Teamleider bovenbouw

 

Peter Oostra (p.oostra@csg.nl)

Teamleider onderbouw