Belangrijke downloads

16-11-2017

Pestprotocol

We spreken van pestgedrag als een leerling regelmatig en systematisch bedreigd en geïntimideerd wordt. Pesten is een vorm van geweld en daarmee grensoverschrijdend en bedreigend. Alle medewerkers (o.a. mentoren, lesgevende docenten, conciërges) dienen oog te hebben voor signalen die leerlingen afgeven. Het door de csg Diamantlaan gehanteerde pestprotocol kunt u hier downloaden.

Download

Meer downloads

28 september 2017

Toelatingsbeleid

5 oktober 2016

Veiligheidsprotocol

1 2 3 4