19 december 2021

CSG lockdown

Beste ouder(s) / verzorger(s),

 

De week voor Kerst gaat er heel anders uit zien dan we hadden gehoopt. Plotseling is ons land opnieuw in lockdown gegaan. Na het primair onderwijs sluiten nu ook de scholen voor het voortgezet onderwijs. Sommigen zullen zich verheugen op een vakantie die wat langer is, maar anderen maken zich zorgen over gemiste lessen of weer lange, eenzame dagen zonder veel contact. Met die verschillende gevoelens willen we zo goed mogelijk rekening houden. De scholen van CSG kiezen voor de volgende aanpak.

Maandag zijn er geen lessen. Leerlingen kunnen die dag volgens roosters hun spullen van school halen en medewerkers kunnen de rest van de week voorbereiden.
Dinsdag, woensdag en donderdag zijn er online lessen voor alle leerlingen. We vinden het belangrijk dat we deze dagen contact met elkaar hebben en dat we elkaar blijven zien. We zullen de duur van de lessen en van de lesdagen aanpassen en inkorten.
Eindexamenleerlingen krijgen online les. Leerlingen worden geïnformeerd over hun online rooster.
Als er deze week nog schoolexamens gepland staan, dan worden deze toetsen in school afgenomen en organiseren we dat zo veilig mogelijk. Leerlingen worden daarover dan geïnformeerd.
We zullen voor zogenoemde kwetsbare leerlingen noodopvang in school verzorgen. We zullen persoonlijk contact opnemen met leerlingen die hiervoor in aanmerking komen.
U wordt door de eigen vestiging geïnformeerd over de manier waarop deze afspraken worden geregeld. We denken dat we met dit programma het jaar samen zo goed mogelijk afsluiten. We hopen dat we er op deze manier voor elkaar kunnen zijn en samen de dagen voor Kerst beleven.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ron Benjamins

directeur-bestuurder CSG

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.