13 januari 2021

Brief bovenbouw 2e lockdown

Groningen, 13 januari 2021

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

 

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond sturen wij u deze mail. We brengen u op de hoogte te brengen van een aantal zaken:

Anderhalve meter
De fysieke lessen in de bovenbouw moeten aangepast worden omdat de leerlingen weer anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden. Dit geldt voor zowel de praktijklessen van klas 3 als voor alle lessen van klas 4. Ons team van de bovenbouw is vandaag druk bezig met het opnieuw indelen van de groepen.

 

Voor klas 3 zal het erop neerkomen dat de klassen worden gesplitst. Een deel van de praktijklessen kan online plaatsvinden en in sommige gevallen zijn de groepen al gesplitst. In het rooster zal duidelijk kenbaar worden gemaakt per leerling of een les online zal zijn of fysiek op school.

 

Voor klas 4 betekent het bij de praktijklessen hetzelfde als bij klas 3. Een deel van de praktijklessen kan online plaatsvinden en in sommige gevallen zijn de groepen al gesplitst. Voor de theorielessen zullen we de klassen ook moeten splitsen. Om de leerlingen zoveel mogelijk les te kunnen bieden, komt er bij de theorievakken een combinatie van online lessen en fysieke lessen. Elke leerling zal in ieder geval één les per vak fysiek aanwezig zijn op school in een kleine groep en zal daarnaast online lessen volgen met de gehele klas. Op dit moment wordt het rooster daarvoor aangepast. Ook hiervoor geldt dat het duidelijk in het rooster komt te staan, per leerling, wanneer hij/zij fysiek of online les heeft.

 

Mondkapjes bij praktijkvakken
Omdat leerlingen bij praktijkvakken veel moeten rondlopen hebben we besloten om leerlingen tijdens de praktijkvakken ook te verplichten tot het dragen van een mondkapje. Op die manier beschermen we elkaar en kunnen we zo lang mogelijk fysiek onderwijs aan blijven bieden.

 

Tot slot
We zijn trots op hoe de leerlingen omgaan met deze wisselingen in het onderwijs. Er wordt hard gewerkt en iedereen doet zijn/haar best om er het beste uit te halen. Hou dit vol!

Hebt u naar aanleiding van deze brief vragen? Neem dan contact op met de mentor of teamleider.

 

Met vriendelijke groet,

 

A.A. van Essen

Vestigingsdirecteur CSG Selion

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.