5 november 2019

Groepsbespreking 11 en 12 november

Groningen, 4 november ’19

Betreft: Groepsbespreking 11 en 12 november (vanaf 12:15)

Geachte ouders/verzorgers,

Drie keer per jaar bespreken wij met alle docenten de voortgang van uw kind. Hierbij wordt er gekeken naar de resultaten, leer/werkhouding en de sociaal emotionele ontwikkeling. Tijdens deze bespreking zal de mentor de leerlingen aan de hand van de genoemde punten bespreken met de vakdocenten. Vanuit deze besprekingen kunnen afspraken of adviezen komen die uw kind verder kunnen helpen in zijn of haar schoolloopbaan. De mentor zal u doormiddel van het zogenaamde driehoeksgesprek op de hoogte brengen van de uitkomsten.

Doordat alle docenten aanwezig moeten zijn bij deze bespreking zijn de leerlingen op deze dagen, maandag 11 (gehele dag) en dinsdag 12 (vanaf 12:15) lesvrij. Dit wil zeggen dat de leerlingen geen lessen volgen maar wel aanwezig kunnen zijn mocht er nog gemist werk voor de leerlingen klaar liggen. Dit kunnen toetsen zijn of niet ingeleverde opdrachten. Mocht dit het geval zijn zal de vakdocent dit met de leerling bespreken en een afspraak maken.

Mocht u hierover vragen hebben kunt u gerust contact opnemen met de teamleider van het leerjaar van uw kind.

Bas Westerhof (b.westerhof@csg.nl)
Teamleider bovenbouw

Peter Oostra (p.oostra@csg.nl)
Teamleider onderbouw

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.