21 februari 2018

Ouderavond met diverse voorlichtingen/thema’s 27 maart 2018

Groningen, 19 februari 2018

 

 

 

 

Aan: ouders/verzorgers van de leerlingen van de vestiging CSG Selion

 

Betreft: Ouderavond met diverse voorlichtingen/thema’s

 

 

Geachte heer / mevrouw,

 

Zoals u in de jaaragenda heeft kunnen lezen organiseert CSG Selion ook dit schooljaar weer een algemene ouderavond met diverse thema’s.

Deze avond wordt gehouden op:

 

 

 

dinsdag 27 maart van 19.30 uur – 21.45 uur

 

 

 

Op deze avond worden de volgende voorlichtingen/thema’s aangeboden:

 

 

 

 

1 Opvoeden vanuit Kracht in plaats van Macht
  Een andere visie op autoriteit:

Vroeger was, wat vader/moeder/docent/politie zegt..…, WAAR! Daar heb je je naar te schikken. De wereld is nu anders.

Begrippen als: “je zelf ontwikkelen”.”eigen mening leren vormen”.”staan voor wat je vindt.”en “eigen identiteit” zijn steeds belangrijker in onze samenleving en daarom ook in de opvoeding van onze kinderen. Dat vraagt een andere manier van gezag. Want hoe reageer je, als je kind een totaal andere kijk heeft op regels dan jij? Voel je je ook wel eens machteloos als je kind niet doet wat je zegt? Is er meer strijd in huis dan je zou willen? Dan geeft deze interactieve bijeenkomst wellicht een inspirerende en andere visie op autoriteit.

 

2 Vergeten, kwijt en afgeleid. Waarom? En wat doe je eraan?

 

  Eén van onze orthopedagogen vertelt welke vaardigheden er zijn op het gebied van denken, problemen oplossen en zelfbeheersing, die vertellen wat het brein moet doen. Ze zijn belangrijk om goed te presteren op school: ze helpen je opletten in de klas, de stof te begrijpen en te verwerken, maar ook bij het kiezen van je gedrag in verschillende situaties en om te weten welk effect je handelingen hebben op andere mensen.

Om welke vaardigheden gaat het en hoe help je je kind?

 

 

3 Online veiligheid

 

  Jongeren experimenteren en zoeken grenzen op. Dat hoort bij hun leeftijd. Jongeren experimenteren ook op internet. Tijdens de bijeenkomst geeft de Halt-medewerker toelichting wanneer dit experimenteergedrag strafbaar wordt. Ook vertelt de medewerker over verschillende opvoedvaardigheden.            Het doel van de bijeenkomst is met elkaar in gesprek gaan over opvoedvaardigheden en hoe u deze kunt toepassen om uw kind veilig online te laten zijn. Denk daarbij aan vragen als: ‘Hoe ga ik in gesprek met mijn kind?’ en ‘Hoe houd ik toezicht?’
4 Leer lezen als een detective en schrijven als een reporter
  Veel leerlingen hebben moeite met het halen van informatie uit (schoolboek)teksten, waardoor het leren voor bijvoorbeeld een toets lastig wordt. Zelfs een leerling die technisch goed kan lezen, begrijpt niet altijd wat er met de tekst wordt bedoeld.

In de ondersteuningslessen taal leren de leerlingen op een andere manier om te gaan met teksten. Hierdoor wordt het gemakkelijker voor hun om informatie uit een tekst te halen.

Bent u benieuwd hoe dit gaat bij ons op school? Schrijf u dan in voor deze workshop en ontdek hoe je leert lezen als een detective en schrijven als een reporter!

 

5 Gamen: vertier of verslaving ?

 

  Een VNN-medewerker (Verslavingszorg Noord Nederland) praat met u over

gamegedrag en hoe er mee om te gaan. Welke regels en grenzen stel je als ouders?

 

 

Elke voorlichting duurt 60 minuten en u kunt maximaal aan twee voorlichtingen deelnemen.

 

In het digitale keuzeformulier kunt u aangeven met hoeveel personen u komt en welke voorlichtingen uw voorkeur hebben.(graag ook een 3e reservekeuze aangeven) Wij proberen uiteraard uw 1e en 2e keuze te honoreren.

 

                                  Hier klikken voor het online keuzeformulier.

 

Graag vóór 9 maart invullen. In de week van 19 maart ontvangt u dan digitaal een brief waarin staat bij welke voorlichting(en) u bent ingedeeld.

 

Met vriendelijke groet,

 

Dhr. P.Oostra (teamleider onderbouw)

Dhr. J. L. Mulder (leerlingcoördinator)