11 april 2018

Dierentuin bezoek klas 3 DF3A, DV3C en DV3D met bio in het pakket.

Groningen 10 april 2018

 

Betreft: Excursie dierentuin Nordhorn (Duitsland)

 

 

Aan de leerling en zijn/ haar ouders,

 

Alle leerlingen die in klas 3 biologie volgen op het CSG Selion gaan op dinsdag 29 mei op excursie naar de dierentuin in Nordhorn (Duitsland).

Voor het vak biologie zullen zij daar enkele verplichte schoolopdrachten moeten uitvoeren (geldt voor een cijfer die staat in het PTA).

Het gaat in totaal om ongeveer 50 leerlingen. Vanuit school wordt vervoer geregeld. Er zijn voor u en de leerling geen extra kosten verbonden aan deze dag.

Er gaan 4 docenten mee te weten: dhr. Hartman, dhr. Heemstra, mw. Staal, en dhr. Zwitink

 

De planning voor die dag is als volgt:

  • 08:30 vertrek met de bus (08:15 aanwezig zijn bij school)
  • 10:00u aankomst in Nordhorn.
  • Tot 13:45u uitvoeren van de opdrachten en bezoeken van de dierentuin
  • 14.00u verzamelen bij de uitgang en met de bus terug naar Groningen
  • Rond 15.30u aankomst bij school.Belangrijk:
  • Omdat we de grens overgaan is geldige legitimatie nodig. Er kan een grenscontrole plaatsvinden. Neem deze dus mee!
  • Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de lunch. In het park is een restaurant maar leerlingen kunnen natuurlijk ook zelf een lunchpakket meenemen.
  • De gewone schoolregels gelden ook in het park.
  • De excursie is niet afhankelijk van het weer maar wij hopen natuurlijk op een zonnige dag. Neem eventueel een paraplu/regenkleding mee.
  • Mocht een leerling die dag ziek/te laat zijn, dan verzoeken wij dit voor 08:15uur telefonisch te melden bij de receptie (050- 571 85 44)

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen naar één van de genoemde docenten of eens kijken op de site van de dierentuin (http://www.dierentuin-nordhorn.nl/)

 

 

Namens de gehele sectie een vriendelijke groet,

 

Gerda Staal (stg@csg.nl)